999 Резервни части за битова техника

Преграда за барабан на пералня Samsung 245mm

НаличностНаправи запитване
Код Делта-Елис99913713
Код оригиналенDC66-00759A
Категория
Цена30.00 лв.
Количество | Добави в количката ›

Марка/марки: SAMSUNG, САМСУНГ, ДРУГИ МОДЕЛИ


Преграда, ребро за барабан на пералня Самсунг  mm, DC66-00759A

Дължина: 245mm

Широчина 53mm

Височина 50mm  

Original Product / Оригинален продукт 

За модели:

Samsung - WF70F5E0R4W/EG Samsung - WF71F5ECW4W/EN Samsung - WF80F5E4P4W/WS Samsung - WF70F5E3U4W/EF Samsung - WF70F5E5P4W/EE Samsung - WF70F5E0W2W/LE Samsung - WF70F5E3W2W/EO Samsung - WF7AF5ECQ4W/EG Samsung - WF70F5E0W4W/WS Samsung - WF70F5E2Q4W/EG Samsung - WW70K5413WW/EU Samsung - WF70F5E4Q4W/EN Samsung - WW80J3473KW/EN Samsung - WW90K6414QX/EU Samsung - WW80K6404QW/EG Samsung - WF70F5E5W4W/LE Samsung - WF70F5E0Z4W/EN Samsung - WW90K5413UX/EU Samsung - WF70F5E2W2W/EU Samsung - WF70F5E0W4W/LE Samsung - WW80J6413EW/LE Samsung - WF80F5E2W4W/LP Samsung - WW70J3283KW1EO Samsung - WW80K6414QX/EU Samsung - WF80F5E5Q4W/EG Samsung - WF7AF5E1Q4W/EG Samsung - WW8AJ6400CW/EG Samsung - WW80K5410UX/EU Samsung - WF80F5E4Q4W/EN Samsung - WW81K6404QW/EN Samsung - WF70F5E0N2W/LE Samsung - WF70F5E3P4W/EN Samsung - WW71K5400UW/EN Samsung - WF80F5E5W4X/LE Samsung - WF7AF5E0Q4W/EG Samsung - WF70F5E1Q4W/EN Samsung - WW80K5400WW/EN Samsung - WW80J3473KW/EG Samsung - WW71K5400WW/EN Samsung - WF90F5E5P4W/EN Samsung - WF8AF5E5P4W/EG Samsung - WF70F5E2Q4W/EN Samsung - WF7AF5E5P4W/EG Samsung - WF70F5E4W2W/EO Samsung - WF80F5E5U2W/EO Samsung - WF80F5E0W2W/EO Samsung - WF70F5E5P4W/EN Samsung - WW70K5210UX/LE Samsung - WW81K5400WW/EN Samsung - WF70F5E0Q4W/WS Samsung - WF7AF5E4P4W/EG Samsung - WF80F5E2W4W/EU Samsung - WW91K6404QW/EN Samsung - WF80F5E5U4W/KJ Samsung - WF71F5E0Q4W/EN Samsung - WF80F5E0Q4W/EN Samsung - WF80F5E5U4W/LE Samsung - WF90F5E5P4W/EG Samsung - WF70F5E5Q4W/EN Samsung - WF70F5E0Q4W/EN Samsung - WF80F5E0N2W/LE Samsung - WF90F5E5U4W/EU Samsung - WF70F5E2W2X/EU Samsung - WW80K5413UX/EU Samsung - WF70F5E2W2W/KJ Samsung - WF70F5E0N4W/EU Samsung - WW71J3473KW1EN Samsung - WF70F5E5Q4W/EG Samsung - WF81F5E5Q4W/EN Samsung - WW70K5413UX/EU Samsung - WF80F5E5P4W/EN Samsung - WF70F5ECQ4W/EN Samsung - WF71F5E5P4W/EN Samsung - WW81J6400CW/EN Samsung - WF80F5E0W2W/LE Samsung - WW8TK6404QW/EG Samsung - WF80F5E2Q4W/EG Samsung - WF80F5E1Q4W/EG Samsung - WW80J6403EW/EN Samsung - WW80J6403EW/WS Samsung - WF80F5E2W4X/EU Samsung - WF70F5E3W4W/EU Samsung - WF8EF5E0W4W/EU Samsung - WF71F5E4Q4W/EG Samsung - WW90J6410CW/EU Samsung - WF91F5EBP4W/EN Samsung - WF70F5E3W2W/LE Samsung - WW80J3470KW/EG Samsung - WF70F5EDW4X/EU Samsung - WF80F5E3P4W/EN Samsung - WF80F5E3W2W/EO Samsung - WF80F5E5U4W/LP Samsung - WF80F5EBP4W/EG Samsung - WW80J6410CW/EU Samsung - WF70F5E1Q4W/WS Samsung - WW80J6400CW/EG Samsung - WF80F5E5U4W/EO Samsung - WF70F5EBW2W/LE Samsung - WF70F5E2W4W/EU Samsung - WF8EF5E0W4W/LE Samsung - WF70F5E4P4W/EN Samsung - WF70F5ECQ4W/WS Samsung - WF80F5E5P4W/EG Samsung - WW70J3473KW1EG Samsung - WF7AF5EBP4W/EG Samsung - WF80F5ECQ4W/EN Samsung - WW80K5413UW/EU Samsung - WF8AF5E0Q4W/EG Samsung - WW80J6410CX/EU Samsung - WF71F5E5Q4W/EN Samsung - WF8AF5EBP4W/EG Samsung - WF70F5E5U4X/LE Samsung - WF90F5E5U4X/EU Samsung - WF80F5E0W4W/LE Samsung - WF71F5E2Q4X/EN Samsung - WF72F5E5P4W/EG Samsung - WF70F5E2W2W/LE Samsung - WF70F5E5W2W/EO Samsung - WF70F5E0W4W/EF Samsung - WF80F5EBP4W/WS Samsung - WW80K5400WW/EG Samsung - WF70F5E5W4W/EO Samsung - WF70F5E2W2W/EO Samsung - WW81J3473KW/EN Samsung - WF70F5E5P4W/EG Samsung - WF70F5EDQ4W/EN Samsung - WF81F5E3P4W/EN Samsung - WW80K6405SW/EN Samsung - WW80J6400CW/EN Samsung - WW80J3483KW/LE Samsung - WF80F5E5U4X/EU Samsung - WF70F5E5W2X/EO Samsung - WW70J3473KW1EN Samsung - WF90F5E5U4W/WS Samsung - WW70J3483KW/WS Samsung - WW91J6400CW/EN Samsung - WF70F5E5U4W/LE Samsung - WW80J3483KW/EG Samsung - WW81J6400EW/EG Samsung - WW8EK5400UW/EG Samsung - WF70F5EBP4W/EN Samsung - WF70F5E0W4W/EU Samsung - WF71F5E2Q4W/EN Samsung - WF80F5E5Q4W/EN Samsung - WW90J6400CW/EG Samsung - WW70K5400WW/EN Samsung - WW70J3283KW1LE Samsung - WF70F5E0Q4W/EG Samsung - WF70F5E2W4X/EU Samsung - WF70F5E0W2W/EU Samsung - WW8SJ3283KW/KJ Samsung - WF80F5E0W4W/EU Samsung - WW80K6404QW/EN Samsung - WW80K5400UW/WS Samsung - WF70F5E2Q4W/WS Samsung - WW80J3283KW/LE Samsung - WF80F5E5W4W/LE Samsung - WF81F5E5P4W/EG Samsung - WF70F5E0W2W/EO Samsung - WF80F5E4W4W/EO Samsung - WF80F5EBP4W/EN Samsung - WF81F5E5P4W/EN Samsung - WF71F5E3P4W/EN Samsung - WF71F5E5P4W/EG Samsung - WF80F5E4P4W/EN Samsung - WF8AF5E4P4W/EG Samsung - WW80K5410WW/EU Samsung - WF70F5EBU2W/LE Samsung - WF80F5E2Q4X/EG Samsung - WF81F5ECW4W/EN Samsung Samsung - WF71F5E0Z4W/EN Samsung - WF7AF5E3P4W/EG Samsung - WF80F5E5U4W/EU Samsung - WF86F5E5P4W/EG Samsung - WF80F5E5W4W/WS Samsung - WF81F5E0Q4W/EN Samsung - WW80J6400EW/EG Samsung - WF90F5E3U4W/EU Samsung - WF90F5E0W2W/KJ Samsung - WF70F5E5U4W/EO Samsung - WF70F5E5W2W/LE Samsung - WW90K5410UX/EU Samsung - WF80F5E0W2W/EU Samsung - WW80J6410CW/LE Samsung - WF70F5EBP4W/EG Samsung - WW90K6414QW/EU Samsung - WF80F5E5P4W/WS Samsung - WW80K6404QX/EG