Актуални продукти


Контактна форма

Магазини:

гр. София, ул . „Цар Симеон“ № 86 

Работно време :

от понеделник до петък : 09:00 - 14:00 ; 14:30 -18:00

събота : 10:00 - 14:00

тел.: 02 483 70 52 ; мобилен: 0884 845 644 ; e-mail: deltaelis999v@abv.bg

Skype: deltaelis-sofia1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 46 

Работно време :

от понеделник до петък : 09:00 - 13:00 ; 15:00 -18:00

събота : 09:00 - 13:00

тел.: 082 83 41 94 ; мобилен: 0882 497 402 ; e-mail: deltaelis999ru@abvl.bg

Skype: deltaelis-ruse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 19

Работно време :

от понеделник до петък : 09:00 - 13:00 ; 15:00 -18:00

събота : 09:00 - 13:00

тел. 054 83 20 99 ; мобилен: 0882 497 412 ; e-mail: deltaelis999l@abv.bg

Skype: deltaelis-shumen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

гр. Плевен, ул. „Гренадерска“ № 4

Работно време :

от понеделник до петък : 09:00 - 13:00 ; 15:00 -18:00

събота : 09:00 - 13:00

тел. 064 977 059; мобилен: 0887 604 554 ; e-mail: deltaelis999pl@abv.bg

Skype: deltaelis-pleven

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Централен склад:

 гр. София ул. „Христо Батанджиев“  № 8

Работно време :

от понеделник до петък : 08:30 - 17:30

тел. 02 936 64 46; факс: 02 936 62 26; мобилен: 0888 570 760

Skype: deltaelis1 ;  e-mail: deltaelis@mail.bg  ; deltaelis999@abv.bg