999 Резервни части за битова техника

Термостати, Кликсони

Сортиране
Марка

Термостат, кликсон за кафе машина Saeco, Gaggia 127°C НЗ
Термостат, кликсон за кафе машина Saeco, Gaggia 127°C НЗ
Съвместимост: GAGGIA, PHILIPS, SAECO Код Делта-Елис: 99911864

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат кликсон 195°С NC
Термостат кликсон 195°С NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99911754

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат кликсон 75°С NC
Термостат кликсон 75°С NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99911753

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 110°C
Термостат за кафе машина 110°C
Съвместимост: ДРУГИ МОДЕЛИ, РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99911315

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 160°C NC
Термостат за кафе машина 160°C NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99909812

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина Gaggia, Saeco 175°C NC
Термостат за кафе машина Gaggia, Saeco 175°C NC
Съвместимост: GAGGIA, KRUPS, PAVONI, SAECO Код Делта-Елис: 99911313

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина DelonghiI 145°C
Термостат за кафе машина DelonghiI 145°C
Съвместимост: DELONGHI, KENWOOD Код Делта-Елис: 99911314

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за ютия DelonghiI 155°C NA
Термостат за ютия DelonghiI 155°C NA
Съвместимост: DELONGHI, KENWOOD Код Делта-Елис: 99911316

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 125°C с винт М4
Термостат за кафе машина 125°C с винт М4
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 991100331

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 100°C с винт М4
Термостат за кафе машина 100°C с винт М4
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99910887

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 115°C NC
Термостат за кафе машина 115°C NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99909847

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 125°C NC
Термостат за кафе машина 125°C NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99910366

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 135°C NC
Термостат за кафе машина 135°C NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99909848

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 140°C NC
Термостат за кафе машина 140°C NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99910365

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 170°C NC
Термостат за кафе машина 170°C NC
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 991100702

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 165°С с винт M4 защита
Термостат за кафе машина 165°С с винт M4 защита
Съвместимост: ДРУГИ МОДЕЛИ, РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 991100285

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 145°С с винт M4 защита
Термостат за кафе машина 145°С с винт M4 защита
Съвместимост: ДРУГИ МОДЕЛИ, РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99911060

Категория: Термостати, Кликсони

Термостат за кафе машина 90°C с винт М4
Термостат за кафе машина 90°C с винт М4
Съвместимост: РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, УНИВЕРСАЛЕН Код Делта-Елис: 99911085

Категория: Термостати, Кликсони